Töölised Belene tuumaelektrijaama ehitusel 2008. aastal.