Meerapalu soo kohal on sahatud tee äärde kruusavall, mis takistab vee äravoolu.